1η επίσκεψη

 

Η πρώτη σας επίσκεψη στο ιατρείο είναι πολύ σημαντική και θα διαθέσουμε όλον τον απαραίτητο χρόνο να σας ακούσουμε, να σας εξετάσουμε και να συζητήσουμε το πρόβλημά σας.

Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται λεπτομερής καταγραφή του ιατρικού ιστορικού, ακολουθεί κλινική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα και όπου είναι απαραίτητο υπερηχογράφημα ή δοκιμασία κόπωσης.

Ακολουθεί διεξοδική συζήτηση του προβλήματος μεταξύ ιατρού και ασθενή, αναλύονται όλες οι θεραπευτικές επιλογές και αποφασίζεται από κοινού η θεραπεία που θα εφαρμοστεί. Με το τρόπο αυτό θα μπορέσετε να διαλέξετε το τύπο της θεραπείας που ταιριάζει περισσότερο στις προσδοκίες σας, στον τύπο σας και στον τρόπο ζωής σας.

Για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησής σας κατά την πρώτη επίσκεψη, καλό είναι να έχετε μαζί σας : 

  • Το ΑΜΚΑ σας
  • Τα φάρμακα που λαμβάνετε για οποιαδήποτε ασθένεια
  • Προηγούμενες καρδιολογικές εξετάσεις, εφόσον υπάρχουν
  • Πρόσφατες εξετάσεις αίματος, εφόσον υπάρχουν
  • Αλλεργίες σε φάρμακα ή τρόφιμα