Απόστολος Κουρούνης

Ειδικός Καρδιολόγος

Ο Καρδιολόγος Κουρούνης Απόστολος γεννήθηκε το 1980 στην Κάλυμνο. Εισήχθη το 1998 κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στο τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 2004. Εκπλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Υ Πολυκάστρου. Κατόπιν μετέβη στο Λονδίνο ως επιστημονικός συνεργάτης στο Charring Cross & Hammersmith Hospital και συνέχισε την ειδίκευσή του στην Καρδιολογία στη Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, στην καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κιλκίς και στην καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης με εκπαίδευση στην Παιδοκαρδιολογία 2009 – 2014.

– Έχει μετεκπαιδευτεί στην εργοσπιρομετρία, αθλητική καρδιολογία και αποκατάσταση καρδιοπαθών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΙNSELSPITAL BERN ΕΛΒΕΤΙΑΣ, 2015
– Είναι μέλος της Βρετανικής εταιρίας καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης (BACPR) με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις για το θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
– Μεταπτυχιακές σπουδές στην εργοσπιρομετρία και αποκατάσταση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών.
– Από το 2015 συμμετείχε στην οργάνωση και λειτουργία της πρότυπης μονάδας καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης της Κλινικής Αρωγή-Εuromedica.
– Συμμετείχε σε πολυάριθμα συνέδρια και σε συγγραφή εργασιών.